Fancy bug banner Fancy bug banner
Fancy bug banner

ctf.cybertalent.no

Det blir nytt talentprogram i 2024, med tilhørende CTF i forbindelse med søknadsprosessen.

Dørene åpnes i desember!